کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Adapter

764736-001

InfiniBand Fourteen Data Rate (FDR)/Ethernet FlexibleLOM – 10Gb/40Gb 2-port 544+ Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP) adapter

738191-001

H221 Gen3 host bus adapter – PCIe 3.0, 6Gb/s bandwidth per physical link, eight SAS ports

634025-001

Ethernet 1Gb 4-port 331FLR adapter, FlexibleLOM form-factor – Has four 10/100/1000BASE-T RJ45 ports and 276MB integrated memory…

701534-001

FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T adapter, FlexibleLOM form-factor – Has two 10G BASE-T RJ45 ports and 256MB integrated…

649940-001

۱۰GB 554FLB network adapter – Ethernet, 2-port, Flexible LAN on Motherboard (FlexibleLOM). Option equivalent: 684212-B21

749997-001

H240ar smart host bus adapter (HBA) board -Adaptive RAID On Chip(AROC) daughterboard controller – Has two internal…

3C12VKR

AC power module (Plugs directly into the wall socket) – 12W external power module (100-240VAC, 50-60Hz nominal…

571521-001

HPE StorageWorks 82B PCI-e Fibre Channel Dual Port Host Bus adaptor. Option equivalent: AP770A