کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Antenna

2701A00J

۲.۵dBi (2.4GHz) and 4.0dBi (5.0GHz) indoor dual band omni-directional 3-element antenna – For use in 2.4GHz and…

3CWE591

۶.۰dBi (2.4GHz) and 8.0dBi (5.0GHz) indoor dual band omni-directional antenna – Includes dipole antenna with (F) N…

2701A00H

۲.۵dBi (2.4GHz) and 4.5dBi (5.0GHz) indoor dual band omni-directional 6-element antenna – For use in 2.4GHz and…

3CWE596

۱۸dBi (2.4GHz) and 20dBi (5.0GHz) indoor dual band polarized panel antenna – Includes antenna with 30.5cm (12in)…

3CWE592

۳.۰dBi (2.4GHz) and 4.0dBi (5.0GHz) indoor dual band omni-directional antenna – Includes antenna with 30.5cm (12in) cable…

J8444-61101

ProCurve 7.4dBi outdoor omni-directional antenna (dipole) – For 2.4GHz distribution systems – Pole mounted – Has N…

5189-8678

۲dBi indoor vertical polarization 4G interface module antenna – Includes 50-ohm swivel-base antenna with TNC (M) connector…

JG669-61001

۲.۰dBi indoor omni-directional antenna for 698-960MHz / 1.71-2.70GHz, 5W max power – Includes 50-ohm antenna with (M)…

5092-0723

Antenna assembly – Positionable antenna with SMA connector, power gain is 2.5dBi – Mounts on the side…

J8134A

Range extender antenna 100wl – For the 802.11b access point card 150wl – External antenna used to…