کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Cable (Interface)

A5646A

Fiber-optic short wave multimode interface cable – 50um core, 125um cladding – SC connectors – 50m (164ft)…

A5644A

Fiber-optic short wave multimode interface cable – 50um core, 125um cladding – SC connectors – 2m (6.6ft)…

40242G

RS-232C cable with Radio Frequency Interference (RFI) filter – 25-pin (M) to 25-pin (M) – 5.0m (16ft)…

5182-9869

Cable assembly – 68-pin (M) connector with latch/clips to 68-pin (M) connector with latch/clips – 60.3cm (23.8-in)…

A5647A

Fiber-optic short wave multimode interface cable – 50um core, 125um cladding – SC connectors – 100m (328ft)…