کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Control Panel

C5150-60222

Control panel/display assembly – Includes mounting channel, display board, power switch, key pad and cover, and front…

410651-001

Operator Control Panel (OCP) assembly – Display panel has 12.09cm (4.76in) long and 9.09cm (3.58in) height