کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Enclosure

544660-001

HPE c7000 Enclosure, 2250 W Hot-Plug -48 V DC Power Supply (single PSU) (Option #: AH332A)1,2