کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Fan

Hot-pluggable fan module assembly – Dual-rotor fan assembly with integrated connector and locking latch – Four are…

777286-001

High performance fan module – For use on servers configured with 12 large form factor drives, 24…

686748-001

Rear system (processor) fan assembly – 92mm (3.62 inch) x 92mm (3.62 inch) x 32mm (1.26 inch)…

Active cool fan 200 module assembly – Includes the fan housing assembly with high flow fan tube,…

J4110-60005

Fan and try assembly – For the HPE Procurve 4000M/8000M series

JD212-61101

Spare 7503 fan tray assembly – Includes six 92mm x 92mm (3.62in x 3.62in) fans – Produces…

0231A81C

Spare 7506 fan tray assembly – Includes nine 92mm x 92mm (3.62in x 3.62in) fans – Produces…

JD214-61101

Spare 7506 fan tray assembly – Includes nine 92mm x 92mm (3.62in x 3.62in) fans – Produces…