کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Guide

5187-9781

Cable management bracket (guide) – Plate with pins and ‘U’ shaped guides – Helps to organize and…

E7723B

Cable guide for equipment racks – Mounts horizontally or vertically on rear columns of rack – 19in,…

293357R-B21

Fiber cable spool kit – Included 12 spools, 12 clips, and mounting hardware

293358R-B21

Rail-to-rail Fiber Channel (FC) cable management kit – Includes two wire guides along with clips and Velcro…

246509-001

Fiber cable spool kit – Included one spool and one clip – (part of 293357-B21)

C5150-60049

Tape cartridge magazine guide assembly – Includes magazine sensor cable