کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Hardware Kit

496058-001

Misc hardware kit – Includes power supply blank cover, heatsink blank, optical drive blank cover, fan blank,…

432463-001

Hardware kit – Contains blade slot bay shelf (for use with half-height blade servers), vertical cable cover,…

532392-001

Hardware and plastics kit – Includes the airflow baffle, power supply blank, fan blank, dual (side-by-side) hard…

229843-001

Hardware kit – includes a metal tray for holding the keyboard, a metal cover for the controller…