کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Interface (Module)

J8734-69101

ProCurve Switch fl 10-port 100/1000-T interface module – Single-slot, 10-port 100/1000-T module with HPE Auto-MDIX, full-duplex, RJ-45…

J8733-69001

ProCurve Switch interface module – Single-slot, single-port, fixed 10-Gigabit Ethernet LR module for use with 8100fl series…

J8734-69101

ProCurve Switch fl 10-port 100/1000-T interface module – Single-slot, 10-port 100/1000-T module with HPE Auto-MDIX, full-duplex, RJ-45…

J8733-69001

ProCurve Switch interface module – Single-slot, single-port, fixed 10-Gigabit Ethernet LR module for use with 8100fl series…