کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Keyboard (Product)

AG072A

HPE 1U rackmount keyboard – includes three button touch pad, 4 scroll keys, and Windows shortcut keys…