کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Magazine

683232-001

M6710 Drive Magazine 2U – holds up to 24, 2.5-inch small form factor (SFF) SAS disk drives…

683233-001

M6720 Drive Magazine 4U – holds up to 24 3.5-inch large form factor (LFF) SAS disk drives…

C1708-60026

Magazine side (Guide) – Includes right and left side (Sold as a pair) – Forms the 16…

C1100-60126

Eight disk magazine side (guide) kit – Includes one right side and one left side – Forms…

C1572A

DDS-2 (DAT) autoloader magazine preloaded with five 120m data tapes and one cleaning tape

232136-B21

Empty 13-slot removable DLT and SDLT magazine kit – Includes 13-slot left magazine and 13-slot right magazine…