کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Memory (Product)

J2443A

۸MB memory upgrade kit for Router 650 – Includes 2 SIMM memory modules, ESD kit, upgrade label…