کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Modem

398661-001

Agere Systems PCI SoftModem – High-speed 56Kbps, V.92 modem card – Has one (F) RJ-11 output connector…