کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

PC Board

726766-001

System I/O board (motherboard) – Supports Intel (Haswell) processors – Includes base pan assembly, alcohol pad, and…

662528-001

Power supply backplane board assembly – Vertical board on the front of the power supply bays –…

662525-001

۲-slot PCIe riser board (optional) – Has two x16 slots – Mounts to the PCI riser cage

656089-001

Infiniband 4X FDR CX3 Host Channel Adapter (HCA) – Dual-port, FDR/EN 10/40Gb, PCIe 2.0 x8, 544QSFP. Option…

775400-001

System I/O board (motherboard) assembly – For Intel Xeon E5-2600 series v3 (Haswell) processors ONLY – Includes…

843307-001

System I/O board (motherboard) assembly – For Intel Xeon E5-2600 series v3 (Haswell) and v4 (Broadwell) processors…

801939-001

System I/O board (motherboard) – Supports Intel Xeon E5-2600 V2 (Ivy Bridge) and E5-2600 (Sandy Bridge) processors…