کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

PDU

417587-D71

۸.۳ kVA modular Power Distribution Unit (PDU) – 40A, High Voltage (HV) core only, corded (North America,…

417585-001

Power Distribution Unit (PDU) – Includes power strip with eight C13 (F) power connectors, power switch and…

E7674-63001

۱۶A power distribution unit (PDU) – Has one C20 (M) for power input, seven C13 (F) power…

E7674-69001

۱۶A power distribution unit (PDU) – Has one C20 (M) for power input, seven C13 (F) power…

376358-D71

HPE Power Distribution Unit (PDU) – With power monitoring, single, 1-phase, 40A (North America, Japan)

252663-B31

HPE 32A High Voltage Modular Power Distribution Unit – ship with 1 x Control Unit and 4…

868612-001

۱۱kVA power distribution unit (PDU) – Has 12ft power cord with IEC 60309 16A 5-wire plug, and…

868599-001

۷.۳kVA power distribution unit (PDU) – Has 3.66m (12 foot) power cord with IEC 60309 32A 3-wire…

731095-001

Power Distribution Unit (PDU) – 100-120V single phase, 2.8kVA, input circuit 100-120V,24 A, input plug NEMA L5-30P,…