کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Power Cord

142258-002

AC power distribution unit (PDU) power cord (Black) – 250VAC, 16AWG, 2.5m (8.2ft) long – Includes IEC-320…

142258-001

AC Power Distribution Unit (PDU) power cord (Black) – 250VAC, 16AWG, 2.0m (6.6ft) long – Includes IEC-320…

142258-006

Power Distribution Unit (PDU) power cord (Black) – IEC 320 C14 (M) connector to IEC 320 C13…

8120-6894

Power cord (Black) – 12 AWG, 20A, 4.5m (14.8ft) long – Has NEMA 5-20P (M) plug for…

8120-1751

Power cord (Black) – 18 AWG, 2.3m (7.5ft) long – Has straight (F) receptacle (for 120V, 10A…

3CSA1A

Power cord – Three conductor – Has straight (F) C13 receptacle (For 230-240VAC in South Africa)

8120-8441

Power cord (Black) – 2-wire, 18 AWG, 1.8m (6.0ft) long – Has straight (F) C7 receptacle (for…