کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

+Referral+

407452-B31

HPE Power Distribution Unit (PDU) – With power monitoring, single, 1-phase, 32A (International)