کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Shelf

J9820-61001

۲۵۳۰ ۸-port switch series power adapter shelf (half-width switches) – For attaching the external AC power adapter…

5184-5887

۸-port switch series power adapter shelf (half-width switches) – For attaching the external AC power adapter to…

J9701-61001

۸-port switch series power adapter shelf (half-width switches) – For attaching the external AC power adapter to…

234672-B21

Sliding shelf (Graphite Black) – Holds up to 100Kg (220lb) – Includes shelf, sliding rails, handle, and…

253449-B21

Monitor/utility shelf kit (Graphite Black) – 1U height fixed general purpose shelf – 48.3cm (19in) wide, 74cm…

303606-B21

Monitor/utility shelf kit (Opal White) – 1U height fixed general purpose shelf – 48.3cm (19in) wide, 74cm…

263646-001

Sliding shelf (Graphite Black) – Holds up to 100Kg (220lb) – Includes shelf, sliding rails, handle, and…

234672-B21

Sliding shelf (Graphite Black) – Holds up to 100Kg (220lb) – Includes shelf, sliding rails, handle, and…

253449R-B21

Monitor/utility shelf kit (Graphite Black) – 1U height fixed general purpose shelf – 48.3cm (19in) wide, 74cm…