کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Shield

C5150-20601

Vertical SCSI cable shield – Protects SCSI cable from the moving translate frame and picker assembly

374374-001

Electromagnetic Interference (EMI) shield for the SCSI non-hot-plug models

A6093-67016

Cell board air shield (CPU cover) – Includes damper, spring, hinge, and front and rear card guides