کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Storage Box

AP880A

HPE StorageWorks D2200sb PCIe Storage Blade Base chassis with twelve 600GB 6Gb SAS

AP880A

HPE StorageWorks D2200sb PCIe Storage Blade Base chassis with twelve 600GB 6Gb SAS

92283L

DDS cartridge storage box – Includes security lock and file hanger adaptor – Holds up to 12…

92283L

DDS cartridge storage box – Includes security lock and file hanger adaptor – Holds up to 12…

AP880A

HPE StorageWorks D2200sb PCIe Storage Blade Base chassis with twelve 600GB 6Gb SAS