کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Storage System

EH952A

HPE StorageWorks D2D130 (disk-to-disk) backup system with LTO-3 Ultrium 920 Serial Attached SCSI (SAS) tape drive

C5686C

StorageWorks DAT 40 Internal Tape Drive – 20GB native capacity (40GB compressed), 3.2MB/second transfer rate (6.4MB/second compressed)…

EH923A

HPE StorageWorks D2D110 (disk-to-disk) backup system – Includes Data Protector Express software kit