کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Strap

5185-8765

ESD wrist strap assembly – Includes the wrist strap with cable assembly – Used to minimize static…