کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Switch

JH325-61001

۵۱۳۰-۲۴G PoE-4SFP+ 1-slot HI switch – Includes 24 RJ45 10/100/1000Mb 30W max POE+ autosensing ports, four 10G…

J8688-69001

ProCurve 9400sl 40-port 10/100/1000-T – 40 auto-sensing (RJ-45) 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type…

J9984-61001

۱۸۲۰-۴۸G-PoE+ (370W) Switch – 24-RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports, 24-RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, ۴-SFP 100/1000 Mbps ports,…

JE073-61201

۵۱۲۰-۱۶G SI switch – 16-autosensing 10/100/1000 ports, 4-1GB Ethernet small form factor pluggable (SFP) ports, 1U

J3298-69011

ProCurve Switch 212M – Has 12 RJ-45 connectors (10Base-T ports), one fixed 100Base-T `fat pipe`, one 100Base-T…

JD318-61101

A3100-8 v2 EI Switch – Includes eight RJ45 10/100Mb autosensing ports, one dual-personality port (either 1Gb Small…

J9472-69001

Refurbished ProCurve 3500-48 switch – Includes 44 RJ45 10/100BASE-TX autosensing ports, four dual personality ports (either Small…

JH146-61001

۵۵۱۰-۴۸G-4SFP+ 1-slot HI switch – Includes 48 RJ45 10/100/1000Mb autosensing ports, four 10G Small Form-factor Pluggable Plus…