کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Tape Cartridge

Q1998A

AIT-2 data cartridge – For Advanced Intelligent Tape (AIT) drive – 50GB native capacity (100GB with 2:1…

C4425-18800

۴GB native capacity Travan TR-4 tape cartridge with QIC-3095 format – (part of C4425A, C4425B, or C4425D)

246504-B21

AIT-3 data cartridge – For Advanced Intelligent Tape (AIT) drive – 100GB native capacity (200GB with 2:1…

4600-0027

۱۷۰MB native capacity DC2120XL tape cartridge with QIC-80-MC format – (part of DT-350, 2T-350, 3T-350, and 5T-350)

C7971AR

Linear Tape Open (LTO) Ultrium-1 609m (1998ft) tape cartridge (Blue color) – 100GB native capacity (200GB with…

C7972AL

Linear Tape Open (LTO) Ultrium-2 609m (1998ft) pre-labeled tape cartridges (Red color) – 200GB native capacity (400GB…