کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Terminal

D6842-69001

HPE graphics terminal D6840A – Has version B.01.02 of firmware and terminal emulator TN3270

D7540-69001

HPE GT310 graphics terminal D7540A – With Windows CE/RDP/ICA, terminal emulation, multimedia, and compatible Citrix WinFrame –…

D6843-69001

HPE GT210 graphics terminal D6843A – With Windows CE, has version C.03.10 of firmware