کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

784621-001

Mini-SAS cable assembly kit (Includes two mini-SAS cables) – For connecting the 8-bay small form factor (SFF)…

686746-001

۴-bay large form factor (LFF) non-hot-plug hard drive backplate assembly – Metal plate with slots for the…

588733-001

۲۴۵۰W AC hot-plug power supply module – Up to 94% efficiency – Requires 200VAC to 240VAC, 50/60Hz…

417587-D71

۸.۳ kVA modular Power Distribution Unit (PDU) – 40A, High Voltage (HV) core only, corded (North America,…