کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

784621-001

Mini-SAS cable assembly kit (Includes two mini-SAS cables) – For connecting the 8-bay small form factor (SFF)…

153099-001

Battery for real-time clock (RTC) – 3.0V, 220mAh, lithium coin cell, 20mm diameter, 3.2mm height (CR2032)

496058-001

Misc hardware kit – Includes power supply blank cover, heatsink blank, optical drive blank cover, fan blank,…

726766-001

System I/O board (motherboard) – Supports Intel (Haswell) processors – Includes base pan assembly, alcohol pad, and…