کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

784621-001

Mini-SAS cable assembly kit (Includes two mini-SAS cables) – For connecting the 8-bay small form factor (SFF)…

777289-001

Standard cabled power switch module assembly (no internal system insight display) – Includes the power switch, UID…

725282-001

Intel Xeon E3-1220 v3 Quad-Core 64-bit processor – 3.10GHz (Haswell, 8MB Level-3 cache, Direct Media Interface (DMI)…