کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

784621-001

Mini-SAS cable assembly kit (Includes two mini-SAS cables) – For connecting the 8-bay small form factor (SFF)…

417587-D71

۸.۳ kVA modular Power Distribution Unit (PDU) – 40A, High Voltage (HV) core only, corded (North America,…

672336-001

Intel Xeon E5-2658 Eight-Core 64-bit processor – 2.10GHz (Sandy Bridge-EP, 20MB Level-3 cache, Intel QuickPath Interconnect (QPI)…

153099-001

Battery for real-time clock (RTC) – 3.0V, 220mAh, lithium coin cell, 20mm diameter, 3.2mm height (CR2032)