کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

726766-001

System I/O board (motherboard) – Supports Intel (Haswell) processors – Includes base pan assembly, alcohol pad, and…

662528-001

Power supply backplane board assembly – Vertical board on the front of the power supply bays –…

725282-001

Intel Xeon E3-1220 v3 Quad-Core 64-bit processor – 3.10GHz (Haswell, 8MB Level-3 cache, Direct Media Interface (DMI)…

588733-001

۲۴۵۰W AC hot-plug power supply module – Up to 94% efficiency – Requires 200VAC to 240VAC, 50/60Hz…

777289-001

Standard cabled power switch module assembly (no internal system insight display) – Includes the power switch, UID…